Monthly Archives: June 2016

פורום מנהלי רכש

ציונות 2000 בשיתוף EY

מפגש שלישי, יום ב’,  28/11/16

ארגונים גדולים רבים מעידים על כך שהספקים הבינוניים והקטנים עמם הם עובדים מתקשים להיות תחרותיים ולכן פגיעים יותר.
רכש מגוון ורגיש חברתית כולל נורמות ופרקטיקות של העצמת ספקים קטנים ובינוניים: הכשרה, הדרכה והכוונה במטרה לשפר את היכולת התחרותית ,היציבות העסקית והפיתוח של העסק.

רחוב עמינדב 3, תל אביב

שם פרטי:

שם משפחה:

שם הארגון:

ארגון:

דואר אלקטרוני

טלפון

הנני מאשר קבלת ניוזלטר ציונות 2000