Monthly Archives: March 2017

המרחב ליזמות 60+-

עם השנים הצלחנו לאסוף ניסיון, ידע, הצלחות, אכזבות, לעתים חלמנו והגשמנו,
לרוב שמנו חלומות במגירה.
זה המקום להטעין את החלומות שלנו מחדש לידי עשייה, למענך ולמען הקהילה.
המיזם היינו שותפות בין עירית חיפה, לחברת מגדל ועמותת ציונות 2000
במטרה להוביל שינוי בתחום איכות חייהם של אזרחים ותיקים בעיר.
לפרטים: yazamut60@gmail.com
www.yazamut60.org

פורום מנהלי משאבי אנוש

כיצד חברות עסקיות יכולות להשפיע על צמצום פערים חברתיים?

שאלה זו עומדת בבסיס פעילותנו ומניסיוננו אחת התשובות המובילות הנה הטמעת “אחריות בליבה” בסביבת העבודה.
גיוון ההון האנושי, יצירת סביבת עבודה מכלילה והוגנת משתרשים כערכים חברתיים, עסקיים וכתפיסות ניהוליות בארגונים עסקיים ובקרב אנשי משאבי אנוש מובילים.

פורום מנהלי משאבי אנוש של ציונות 2000 יהיה השנה במתכונת של “פורום מתארח” בחברות פורצות דרך בתחום.

המפגש הראשון יתקיים ביום ג’ | 25.4.17 | 9:30-13:00 | בחברת צ’ק פוינט, הסוללים 5 תל אביב

במפגש ניחשף לתהליך הגיוון בחברת צ’ק פוינט ונשתף בתובנות ובכלים שפותחו ומהווים מקור ידע לעסקים הרוצים לעסוק בגיוון

שם פרטי:

שם משפחה:

שם הארגון:

ארגון:

דואר אלקטרוני

טלפון

הנני מאשר קבלת ניוזלטר ציונות 2000

תכנית מפגשי פורום עמיתי ציונות 2000 לשנת 2017

פורום עמיתי ציונות  2000 לומדים להשפיע חברתית

מהו תפקידו של המגזר העסקי בצמצום פערים חברתיים ויצירת שוויון הזדמנויות?

במתן פתרונות ומענים לשאלה זו נעסוק בתכנית פורום העמיתים בשנת 2017.

פורום עמיתי ציונות 2000 התרחב ומציע מפגשים ממוקדי תוכן וקהל יעד
המעצבים את המנהיגות העסקית והמקצועית המובילה אחריות חברתית בישראל

תכנית פורום עמיתים 2017