Monthly Archives: May 2017

פורום עמיתי ציונות 2000 – להוביל אחריות חברתית

רציונל התכנית:

בשנים האחרונות מתחזקת הכרה שלמגזר העסקי תפקיד ויכולת השפעה משמעותית על צמצום פערים חברתיים ושוויון הזדמנויות. בציונות 2000 פיתחנו לאורך השנים מודלים לקידום שותפויות משמעותיות בין עסקים וקהילה, המביאות לידי ביטוי את הפוטנציאל העסקי ורותמות אותו ביעילות לקידום סוגיות חברתיות מגוונות.

כדי למצות את פוטנציאל ההשפעה נדרש ידע, כלים ולמידה מניסיונם של מובילים ותיקים.

מטרות התכנית:

  • לעצב את תפיסת התפקיד שלך כמנהל/ת האחריות החברתית המובילה מרחבי השפעה ועשייה מגוונים.
  • להקנות כלים פרקטיים לניהול תחום האחריות החברתית בחברה העסקית: ניהול שותפויות, ניהול התנדבות וניהול תשתיות ארגוניות תומכות.
  • להכיר את תפישת ההשפעה באמצעות פעולות הליבה- “אחריות בליבה” ולהקנות כלים פרקטיים  לקידום נושאים חברתיים כלכלים בחברות עסקיות.
  • להוות קבוצת שווים הלומדת מהתמודדות עם סוגיות דומות בארגונים השונים.

שם פרטי:

שם משפחה:

שם הארגון:

ארגון:

דואר אלקטרוני

טלפון

הנני מאשר קבלת ניוזלטר ציונות 2000

קטלוג מתנות לסוף שנה

קטלוג מתנות לילדים, למורות ולגננות

‘העסק שלנו’ עסק חברתי המקדם בני נוער באמצעות עבודה יצרנית, איכותית ומשמעותית.
שיתוף פעולה בין עמותת ציונות 2000 ,הביטוח הלאומי והשירות לשיקום נוער במשרד הרווחה.

לצפייה בקטלוג הקש כאן

esek@zionut2000.org.il | 052-4772353 העסק שלנו